ESKİŞEHİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU :: Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

SORU İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

Türkiye’ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir. Özel statüleri gereği Batı Trakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından çalışma izni olanlar ile hekimlik mesleğini Türkiye’de yapmalarına Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen hekimler de katılabilir.


SORU İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir.


SORU İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Belgenin alınış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Yenileme eğitiminden sonra tekrar vize edilerek 5 yıl daha geçerlidir.


SORU İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

Diplomasında mühendis ibaresi olanlar, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.


SORU Eğitim sonunda sınavları kim yapar?

Merkezi sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yapar.


SORU Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

Bakanlığın belirleyeceği sayıda, muhtemelen yılda iki kez.


SORU Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim?

Hayır. Sınavdan 70 puan aldıktan sonra Bakanlığın size verdiği sertifika ile yapılabilir.


SORU İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl oluyor?

İş güvenliği uzmanlığına kabul edilecek meslek mensupları öncelikle C sınıfı sertifika sahibi olacaklar. Üç yıl çalıştıktan sonra B sınıfı sertifikasını eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilecektir. Dört yıl çalıştıktan sonra da A sınıfı sertifikası için eğitim ve stajla birlikte sınavla elde edilebilecektir.


SORU İş güvenliği uzmanlığı sertifikam yok ama yıllardır bu alanda çalışıyorum, şimdi ben de C sınıfından mı başlayacağım?

Evet.


SORU Eski yönetmelikler iptal edilmeden ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvurmuştum, bu konuda bir hak iddia edebilir miyim?

Hayır. Tamamen yeni yönetmelik hükümleri geçerlidir.


SORU Sınav sorularını kim ya da kimler hazırlıyor?

Merkezi sınavı yapan kurum kim ise o hazırlar. Eğitim kurumlarının ya da Bakanlığın bir ilgisi bulunmamaktadır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oluşan akademisyenlerce hazırlanmaktadır.


SORU Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

Bakanlıkça ilan edilen müfredat programıyla anlatılan konulardan çıkacaktır. Konuların soru ağırlıkları sınav uygulama duyurusunda www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde sınavdan bir ay önce yayınlanmaktadır.


SORU Derslere devam zorunluluğu var mı?

Teorik derslerin % 90’nına devam zorunludur. Pratik eğitimin tamamına devam zorunluluğu vardır.


SORU Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?

Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte. Sorumluluk eğitim kurumlarındadır.


SORU Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı?

Evet. Bakanlığın belirlediği ilkelere göre. İşyeri hekimi adayları bir işyeri hekiminin bulunduğu, iş güvenliği uzmanı adaylarının ise bir iş güvenliği uzmanının bulunduğu işyerlerinde yapılır.


SORU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM’in veya üniversitelerin verdiği eğitim ile özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim arasında geçerlilik yönünden bir fark var mı?

Hayır. Eğitimi yetkili olmak şartıyla kim verirse versin, sınavda başarılı olanlar belge alabileceklerdir. ÇASGEM, üniversite ya da özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim ve sonundaki eğitim katılım belgesinin yasal anlamda hiçbir farkı bulunmamaktadır.


SORU Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

70 puan almak gerekmektedir. Sınav 100 sorudan oluşmakta ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir.


SORU TTB ve TMMOB eğitim vermeye yetkililer mi?

Hayır. Yürürlükteki Kanun ve yönetmeliklerde meslek kuruluşları tanımlanmamıştır. Bu kuruluşlar eğer Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir şirket kurar ve yetki belgesi alırlarsa eğitim verebilirler.


SORU Beş yılın sonunda tekrar sınava girecek miyim?

Hayır. Sadece yenileme eğitimi zorunludur.


SORU Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?

Sınava girdikten sonra bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.